Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe