Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/32/19 Rady Miasta Kolno

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe