Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/35/19 Rady Miasta Kolno

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kolno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe