Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/66/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe