Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/46/19 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe