Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI.50.2019 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Śniadowo w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe