Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe