Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łapy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe