Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe