Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr OR.0050.36.2019 Wójta Gminy Augustów

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe