Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/88/2019 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe