Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1534/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe