Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2018 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2018 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe