Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.71.2019.DC Wojewody Podlaskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr V/31/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez miejscowość Mężenin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe