Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szypliszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe