Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Perlejewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe