Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/100/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe