Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe