Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród - tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe