Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe