Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Rutki

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe