Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 31 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe