Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Płaska

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe