Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe