Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Zbójna

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna na lata 2019 -2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe