Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe