Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe