Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/100/2019 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe