Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/102/2019 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe