Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe