Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe