Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 60/VIII/19 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe