Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/67/19 Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 lipca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Szumowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe