Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.103.2019.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe