Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 110/19 Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe