Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/143/19 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/98/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe