Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe