Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/VII/19 Rady Gminy Rutki

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rutki dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe