Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 56/VII/19 Rady Gminy Rutki

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe