Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 127/VI/19 Rady Gminy Zambrów

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zambrów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zambrów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe