Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB.4210.5.2019.AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ENEA CIEPŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe