Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Grajewo zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim, zwanym dalej "Powierzającym" a Burmistrzem Miasta Grajewo Dariuszem Latarowskim, zwanym dalej "Przyjmującym"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe