Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Turośl

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Turośl na lata 2016-2020 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe