Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 64/1003/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe