Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe