Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe