Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/60/19 Rady Gminy Krypno

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały Nr XXII/131/09 Rady Gminy Krypno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe