Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe