Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/78/2019 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bakałarzewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe