Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bakałarzewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe